Voor leerkrachten

Als leerkracht van groep 1 en 2 gun je ieder kind in je klas een stevige basis. Die ontwikkelt een jong kind  door te doen en te ervaren. In ons huidige onderwijs is er voor jonge kinderen nog weinig tijd om te spelen en te bewegen. Er wordt al jong van ze gevraagd te presteren wat een onevenwichtige ontwikkeling tot gevolg kan hebben.  

Gerichte beweging en spel, de zgn. psychomotorische aanpak, zodat het brein en het lijf zich in balans kunnen ontwikkelen, kan dan de oplossing zijn.  Zo verwerft het kind zich een stevige basis voor alle ontwikkelingsgebieden: sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en het cognitieve leren. 

 

Wil je weten wat de ware betekenis van spel en beweging voor de ontwikkeling van de basis van het jonge kind is en hoe je die in je klas kunt vormgeven? 

Wil je anders naar leerrijpheid leren kijken dan dat het kind de letters kan schrijven? 

Dan ben je bij Loes aan de basis, specialist jonge kind en psychomotorisch kindercoach, alleen of samen met je collega’s, aan het juiste adres.

 

Workshops bewegen

De betekenis van beweging voor de ontwikkeling van de kleuter: een verdiepingsslag voor kleuterleerkrachten.

Inhoud
• Welke betekenis kan beweging hebben voor de ontwikkeling op cognitief, sociaal- emotioneel, motorisch en kunstzinnig gebied?
• Hoe geef je daar concreet vorm en inhoud aan in jouw klas?
• Aan de hand van zelf ingebrachte casussen kijken we naar gedrag, reflexen, sensorische ontwikkeling en psychomotorische vaardigheden bij individuele kinderen.
• Wat kun je inzetten?
• In deze scholing zullen we veel zelf doen en ervaren.

Doel
Als kleuterleerkracht verdiep je je kennis over de betekenis van beweging voor de ontwikkeling van de kleuter. Je beschikt over handvatten om de klas en individuele kinderen daarbij concreet te begeleiden.

Data In te plannen in overleg.

Kosten
Afhankelijk van de wens van de kleuterleerkrachten voor één of meerdere workshops. Per dagdeel bedragen de kosten 100 euro per leerkracht met een max. van 500 euro per workshop.

Programma voor twee studiemiddagen 
In beweging 
Levensbrede ontwikkeling: een model 
Theoretische achtergronden 
Ervaren 
Casussen 

 

Kennismaken

Meer weten over wat Loes aan de basis voor je kan doen? 
Neem dan contact op voor meer informatie of een persoonlijk intakegesprek.