Voor kind en ouder

Waarmee kan ik je kind helpen?
 Je kind…

... heeft even wat extra aandacht nodig

... zit niet lekker in zijn vel, is vaak boos, bang of verdrietig

... laat druk of juist teruggetrokken gedrag zien

... komt moeizaam tot spelen

... heeft hulp nodig bij het maken van vriendjes

... heeft moeite met luisteren en aandacht richten

... heeft moeite met bepaalde bewegingen, zoals springen, huppelen, hinkelen, touwtje springen

... heeft moeite met het voorbereidend of aanvankelijk lezen, schrijven of rekenen

... is ‘oudste kleuter’ maar lijkt nog niet toe aan groep 3

Herkenbaar? Dan is psychomotorische kindercoaching zeker iets om aan te denken.

Ik ben jonge kind specialist. Ik hou me vooral bezig met kinderen tot en met 7 jaar. Ook oudere kinderen die niet lekker in hun vel zitten zijn van harte welkom. 

Ik kijk naar het hele kind: hoe beweegt het, hoe speelt het, hoe reageert het, hoe luistert het, hoe maakt het contact, hoe tekent het, hoe vertelt het, hoe is de stemming van het kind. 

Ik werk op psychomotorische basis en vanuit mijn 30-jarige onderwijservaring met jonge kinderen. 

Beweging is de basis voor groei, en zorgt ervoor dat kinderen zich op verschillende gebieden ontwikkelen:

  • motorisch; de bewegingen die een kind maakt
  • emotioneel; de veerkracht en kennis die het kind opdoet en ontwikkelt om met zijn of haar gevoelens om te kunnen gaan
  • sociaal; leren hoe je met jezelf en anderen omgaat in situaties waarbij je met elkaar te maken hebt
  • intellectueel; hoe gebruikt het kind het denken, bijvoorbeeld bij het leren op school

 

Een Psychomotorisch Kindercoach heeft kennis van deze verschillende ontwikkelingsgebieden en gebruikt beweging en spel om kinderen (weer) te laten groeien.

Meer weten over psychomotorische kindercoaching?
Kijk dan eens op de website www.beweegengroei.nl


Werkwijze

Het traject dat we lopen is voor ieder kind anders. Afhankelijk van de vraag stellen we samen een plan op. Dat traject kan individueel zijn voor je kind of in een groepje.

Waarmee kan ik je als ouder helpen?

Je hebt vragen over de ontwikkeling of opvoeding van je kind. 

Eén gesprek kan al voldoende zijn om weer verder te kunnen. 

 Je zou graag eens, individueel of met andere ouders, uitwisselen rondom een thema. Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Kennismaken

Meer weten over wat Loes aan de basis voor je kan doen? 
Neem dan contact op voor meer informatie of een persoonlijk intakegesprek.